POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących (Klientów i Konsumentów) jest Lipid Systems Sp. z o.o. Ul. Krzemieniecka 48C, 54–613 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395576, NIP 8943032420, REGON 021636530 , zwany w niniejszym paragrafie jako ADO.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Kupujący  może skontaktować się z support@sklep.liposhell.pl  

3.  Przetwarzamy dane osobowe w celu:

a. wykonania zawartej umowy, a także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —np. wystawienia faktury tj. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b i c RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,

b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, który to interes polega na:dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami – naszym prawnie uzasadnionym interesem

 jest ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
 zagwarantowaniu bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży – naszym prawnie
  uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną),
 marketingu i promocji własnych produktów lub usług ADO polegających na kierowaniu mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe oraz prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) – prawnie uzasadniony interes polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług własnych. W celu realizowania działań marketingowych ADO w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie.      

c. wysyłania informacji handlowych i komunikacji telefonicznej w celu marketingu bezpośredniego – jeżeli udzielona zostanie na to odrębna zgoda – art. 6 ust 1 lit a) RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust. 3 powyżej będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, w tym związanych z umową roszczeń podatkowych – lecz nie dłużej niż przez 6 lat. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak operatorzy pocztowi, kurierzy, banki i operatorzy płatności, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), naszym współpracownikom, w tym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz ADO.

6. Każdemu podmiotowi, których ADO dane osobowe przetwarza przysługuje prawo:

a. dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii

b. prawo żądania sprostowania,

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

f. prawo cofnięcia zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

g. przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

7. Każdemu podmiotowi, których ADO dane osobowe przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Każdemu podmiotowi, których ADO dane osobowe przetwarza prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO – opisanym w ust 3 lit. B) powyżej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z szczególną sytuacją.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wykonania umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Informacja dotycząca tzw. plików cookies

1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia/ Zakupu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza Zamówienia/ Zakupu  albo Sklepu Internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników, pozwalające na utrzymanie i zapisanie stanu sesji użytkownika, autoryzację logowania, działanie koszyka internetowego w przypadku dokonywania zakupów w sklepie, monitoring dostępności usług.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

3. Pliki cookies, które ułatwiają korzystanie z Serwisu, ale nie są niezbędne do jego funkcjonowania. Do tego rodzaju cookies możemy zaliczyć pliki umożliwiające: utrzymanie sesji logowania użytkownika, zapis do plików cookies, automatyczne zalogowanie, ustawienia preferencyjne wyświetlania stron, wyświetlanie ostatnio przeglądanych produktów, dopasowanie wyświetlanych produktów do preferencji użytkownika.

4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu. 

5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies istnieje możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.